Ontwikkelingen rondom het Hertenkamp aan Den Oeiep

 • 0

Nieuwe tentoonstelling vanaf 7 januari 2015

Tags : 

Nieuwe tentoonstelling vanaf 7 januari 2015

De foto van het prachtige huis aan de muur van het EXPO-plein licht een tipje van de sluier op van de nieuwe tentoonstelling die vanaf 7 januari te bezichtigen is. Klik op de foto voor een grotere weergave.

IMG_2443
Foto: huis van de familie G. Hendriks, een van de oudste huizen van Cuijk
(bouwjaar 1750)


 • 0

 • 0

Koning Winter regeert

Tags : 

Koning Winter regeert!
U bent van harte welkom voor een bezoek aan de FAD. De vitrines in de tentoonstellingsruimte zijn tijdelijk beschikbaar gesteld aan een Cuijkse verzamelaar:
Theo Jacobs. 128 exemplaren van zijn kerstgroepen zijn bij ons te bezichtigen.
Tot en met 15 januari is dit moois nog te zien! Houdt u rekening met onze sluiting tijdens de feestdagen (zie volgend bericht).

TV Land van Cuijk heeft een interview afgenomen bij onze voorzitter Jos Janssen, o.a. over de tentoonstelling van de kerstgroepen. De reportage is te zien als u klikt op deze link: interview TV Land van Cuijk

7  Religie
Foto: de kerststal, 10 jaar geleden nog op het Louis Jansenplein


 • 0

Sluiting FAD rond de feestdagen

Tags : 

Sluiting tijdens de feestdagen

De FotoArchiefDienst is gesloten van vrijdag 19 december 2014 tot en met dinsdag 6 januari 2015. Vanaf woensdag 7 januari is de FAD weer geopend tijdens de vaste openingstijden op woensdag en donderdag van 10.00 – 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur. We wensen alle vrijwilligers, vrienden en belangstellenden heel fijne feestdagen.


 • 0

Tentoonstelling kerstgroepen

Tentoonstelling kerstgroepen bij de FAD

Heeft u al zin om in de kerstsfeer te komen? Bij de FotoArchiefdienst in Cuijk aan de Kerkstraat 14 is een prachtige tentoonstelling van kerstgroepen uit de hele wereld te zien, van heel klein tot groot. De vitrines van de FAD zijn tot en met donderdag 15 januari 2015 beschikbaar gesteld voor 125 exemplaren van de privéverzameling van Theo Jacobs. Kom eens een kijkje nemen!

tentoonstelling-kerststallen


 • 0

Winterfoto

Deze foto is onderdeel van een serie, gemaakt door Leo de Klein. Als u dit nummer noteert en meeneemt bij een bezoek aan de FotoArchiefDienst dan kunt u de hele serie bekijken en/of als afdruk bestellen. De prijzen kunnen we vantevoren aangeven.

Het fotonummer van deze foto is 47588-01.10.50

Klik op de foto voor een vergroting.

47588-01-10-50


 • 0

FAD-vrijwilliger Jan Lamers overleden op 15 november 2014

Onlangs heeft ons het treurige nieuws bereikt dat Jan Lamers,
vrijwilliger bij de FAD, op 15 november 2014 is overleden.

Jan Lamers werkte sinds 1996 bij de FotoArchiefDienst. Jan van der Heijden vroeg in dat jaar of Jan huismeester wilde worden bij de FAD en zo gebeurde. Jan was gestopt met zijn baan bij de PTT en had wel tijd voor de FAD. Jan was een echte verzamelaar van telefoons. Graveren was een van zijn hobby’s. In ons gebouw hangen meerdere gravures van hem, onder andere een spiegel met het wapen van Cuijk. We herinneren Jan als een man met veel plezier, humor en altijd in voor een praatje of een mooi verhaal.Hij was tot een week voor zijn overlijden nog in ons midden als huismeester. Jan heel hartelijk bedankt voor je inzet voor de FAD en rust zacht.

14 Folklore  Jan Lamers


 • 0

Cuijk van boven (video)

Cuijk van boven
Piet Vermeulen, filmmaker van de Valuwe, heeft een prachtige film gemaakt met behulp van een drone. Een aanrader om Cuijk eens op deze manier van boven te bekijken! https://www.youtube.com/watch?v=yTbRzO1fsbs


 • 0

De FAD is op zoek naar vrijwilligers!

De FotoArchiefDienst Cuijk is op zoek naar vrijwilligers! Kijk onder “vacatures” voor het actuele vacatureaanbod.


 • 0

Ontwikkelingen rondom het Hertenkamp aan Den Oeiep

Op 7 oktober 2014 verscheen in de Maasdriehoek een bericht over bezuinigingen. Het college van B en W stelde de gemeenteraad voor om in 2015 een bezuiniging van ca.

€ 700.000 door te voeren. Het gemeentebestuur had in een 37 pagina’s tellend document verschillende bezuinigingsvoorstellen opgenomen.

Voorstellen om tot (flinke) bezuinigingen te komen, waren o.a. het opheffen van kinderboerderij het Hertenkamp in 2015. Dit zou dan een besparing van
€ 32.500 per jaar opleveren. In de programmabegroting van de bezuinigingsvoorstellen 2015-2018 was te lezen dat de gemeente inschatte dat de educatieve waarde zou vervallen en dat er mogelijk bezwaren zouden volgen van omwonenden en gebruikers.

(Bron: http://file.kliknieuws.nl/file/1/2014/10/06/03-bijlage-programmabegroting-2015-bezuingingsvoorstellen.pdf)

De voorbereidingen voor het hertenkamp begonnen in 1963. In 1964 volgden beplantingen en de vijver in het bungalowpark Den Oeiep, het inzaaien van de weide, de bouw van een nachtverblijf voor de dieren en tot slot de afrastering en het tegelpad e.d.

17. Rekreatie / CD nr 1
Op de foto: Teunis van Raaij, de gemeenteparkwachter, bijgenaamd “de gruune”.

Dit jaar was niet de eerste keer dat het hertenkamp onder vuur lag. In december 1986 werd eveneens een voorstel gedaan om het hertenkamp op te heffen. Het argument was destijds dat het hertenkamp een relatief zwaar beslag legde op de gemeentelijke middelen en slechts een beperkt aantal mensen profijt zou hebben van deze voorziening.

Bewoners waren het in de jaren ’80 niet eens met de voorgenomen sluiting van het hertenkamp en er werd een comité opgericht. De gemeenteraad sprak zich vervolgens in meerderheid uit voor het handhaven van hertenkamp.

Op 11 november 2014 verscheen in het Cuijks Weekblad een bericht dat besloten is dat het hertenkamp versoberd heringericht wordt. Het beheer komt in handen van omwonenden en vrijwilligers.


Archief

Openingstijden

woensdag 10.00 tot 16.30 uur
Donderdag 10.00 tot 16.30 uur
Donderdag 19.00 tot 21.00 uur