Tentoonstelling kerstgroepen

 • 0

Tentoonstelling kerstgroepen

Tentoonstelling kerstgroepen bij de FAD

Heeft u al zin om in de kerstsfeer te komen? Bij de FotoArchiefdienst in Cuijk aan de Kerkstraat 14 is een prachtige tentoonstelling van kerstgroepen uit de hele wereld te zien, van heel klein tot groot. De vitrines van de FAD zijn tot en met donderdag 15 januari 2015 beschikbaar gesteld voor 125 exemplaren van de privéverzameling van Theo Jacobs. Kom eens een kijkje nemen!

tentoonstelling-kerststallen


 • 0

Winterfoto

Deze foto is onderdeel van een serie, gemaakt door Leo de Klein. Als u dit nummer noteert en meeneemt bij een bezoek aan de FotoArchiefDienst dan kunt u de hele serie bekijken en/of als afdruk bestellen. De prijzen kunnen we vantevoren aangeven.

Het fotonummer van deze foto is 47588-01.10.50

Klik op de foto voor een vergroting.

47588-01-10-50


 • 0

FAD-vrijwilliger Jan Lamers overleden op 15 november 2014

Onlangs heeft ons het treurige nieuws bereikt dat Jan Lamers,
vrijwilliger bij de FAD, op 15 november 2014 is overleden.

Jan Lamers werkte sinds 1996 bij de FotoArchiefDienst. Jan van der Heijden vroeg in dat jaar of Jan huismeester wilde worden bij de FAD en zo gebeurde. Jan was gestopt met zijn baan bij de PTT en had wel tijd voor de FAD. Jan was een echte verzamelaar van telefoons. Graveren was een van zijn hobby’s. In ons gebouw hangen meerdere gravures van hem, onder andere een spiegel met het wapen van Cuijk. We herinneren Jan als een man met veel plezier, humor en altijd in voor een praatje of een mooi verhaal.Hij was tot een week voor zijn overlijden nog in ons midden als huismeester. Jan heel hartelijk bedankt voor je inzet voor de FAD en rust zacht.

14 Folklore  Jan Lamers


 • 0

Cuijk van boven (video)

Cuijk van boven
Piet Vermeulen, filmmaker van de Valuwe, heeft een prachtige film gemaakt met behulp van een drone. Een aanrader om Cuijk eens op deze manier van boven te bekijken! https://www.youtube.com/watch?v=yTbRzO1fsbs


 • 0

De FAD is op zoek naar vrijwilligers!

De FotoArchiefDienst Cuijk is op zoek naar vrijwilligers! Kijk onder “vacatures” voor het actuele vacatureaanbod.


 • 0

Ontwikkelingen rondom het Hertenkamp aan Den Oeiep

Op 7 oktober 2014 verscheen in de Maasdriehoek een bericht over bezuinigingen. Het college van B en W stelde de gemeenteraad voor om in 2015 een bezuiniging van ca.

€ 700.000 door te voeren. Het gemeentebestuur had in een 37 pagina’s tellend document verschillende bezuinigingsvoorstellen opgenomen.

Voorstellen om tot (flinke) bezuinigingen te komen, waren o.a. het opheffen van kinderboerderij het Hertenkamp in 2015. Dit zou dan een besparing van
€ 32.500 per jaar opleveren. In de programmabegroting van de bezuinigingsvoorstellen 2015-2018 was te lezen dat de gemeente inschatte dat de educatieve waarde zou vervallen en dat er mogelijk bezwaren zouden volgen van omwonenden en gebruikers.

(Bron: http://file.kliknieuws.nl/file/1/2014/10/06/03-bijlage-programmabegroting-2015-bezuingingsvoorstellen.pdf)

De voorbereidingen voor het hertenkamp begonnen in 1963. In 1964 volgden beplantingen en de vijver in het bungalowpark Den Oeiep, het inzaaien van de weide, de bouw van een nachtverblijf voor de dieren en tot slot de afrastering en het tegelpad e.d.

17. Rekreatie / CD nr 1
Op de foto: Teunis van Raaij, de gemeenteparkwachter, bijgenaamd “de gruune”.

Dit jaar was niet de eerste keer dat het hertenkamp onder vuur lag. In december 1986 werd eveneens een voorstel gedaan om het hertenkamp op te heffen. Het argument was destijds dat het hertenkamp een relatief zwaar beslag legde op de gemeentelijke middelen en slechts een beperkt aantal mensen profijt zou hebben van deze voorziening.

Bewoners waren het in de jaren ’80 niet eens met de voorgenomen sluiting van het hertenkamp en er werd een comité opgericht. De gemeenteraad sprak zich vervolgens in meerderheid uit voor het handhaven van hertenkamp.

Op 11 november 2014 verscheen in het Cuijks Weekblad een bericht dat besloten is dat het hertenkamp versoberd heringericht wordt. Het beheer komt in handen van omwonenden en vrijwilligers.


 • 0

De FAD valt in de prijzen bij de Rabobank

Veel clubs en verenigingen in het Land van Cuijk ontvangen middels het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen een financieel steuntje in de rug. De Stichting FotoArchiefDienst Cuijk mag € 1.700,- tegemoet zien. Er is ook een filmpje van de prijsuitreiking: klik hier

CW


 • 0

Oud-medewerker Piet van Haren overleden op 11 oktober 2014

Piet-van-Haren (2) Piet-van-Haren (3)

Op 11 oktober 2014 is Piet van Haren de Cuijkse gemeenschap ontvallen. Piet is 85 jaar geworden. In 1978 kwamen enkele verzamelaars van Cuijkse foto’s, onder wie Piet van Haren, bij elkaar om samen te werken en dit is de basis geworden voor het ontstaan van Stichting FotoArchiefDienst Cuijk. Piet was etaleur-decorateur van beroep en met zijn kennis heeft hij een onschatbare bijdrage geleverd aan de tentoonstellingen van de FAD. Voor het als vrijwilliger vastleggen in boeken van met name de Tweede Oorlog (Standhouden, Bevrijd Cuijk onder vuur!), de geschiedenis van het leven en werken in Cuijk, ook in filmvorm, en zijn vele werkzaamheden voor de FAD ontving Piet de Bronzen Leeuw van de gemeente Cuijk (1994) en een koninklijke onderscheiding in 2009. Piet werkt de laatste jaren niet meer bij de FAD, maar was wel zeer betrokken bij het wel en wee van onze organisatie. Op de achtergrond gaf hij nog vele tips en geschiedenisfeiten.

Piet-van-Haren (1)

Op de foto: Piet van Haren aan het werk aan de film Dis Kuuk (1978). De film ging in première op zaterdag 29 april 1979. Tegelijkertijd werd ook de fototentoonstelling “Cuijk in oude prenten” door burgemeester Hennekens geopend. De film en de tentoonstelling werden een grandioos succes.

 


 • 0

Een stukje geschiedenis over Arnold von Geusau

Maasstraat Kermis 1880 origineel

Aquarel: Maasstraat  Kermis  1880  origineel

Arnold von Geusau is voor Cuijk belangrijk omdat hij aan het eind van de 19e eeuw een aantal mooie aquarellen heeft gemaakt van het dorp Cuijk en de omgeving. Ondanks het feit dat deze aquarellen geen al te hoge kunstwaarde hebben, zijn ze zeker uit historisch oogpunt van groot belang voor de lokale geschiedenis, omdat zij een mooi tijdsbeeld geven van Cuijk. Bovendien zijn ze uit een periode waarin de fotografie en daarmee de prentbriefkaarten nog geen gemeengoed waren. Door de inmiddels niet meer bestaande drukkerij Van Lindert in Cuijk is een dertiental aquarellen in vierkleurendruk uitgegeven en deze zijn te koop bij de FotoArchiefDienst.

Er zijn meerdere schilders met de naam Von Geusau, die vele schilderijen en prenten hebben vervaardigd van diverse plaatsen in Nederland. Ook heeft de familie veel tijd doorgebracht in Indonesië, waar eveneens veel aquarellen zijn gemaakt. De familie Von Geusau stamt af van een oeradellijk geslacht uit Thüringen in Duitsland. De vader van Arnold is bij koninklijk besluit van 8 april 1816 in de Nederlandse adel ingelijfd en hem is de titel jonkheer toegekend. Een ander belangrijk gegeven is dat de familie banden heeft met de Von Amsbergs, waarvan de overleden echtgenoot van koningin Beatrix een telg was.

Arnold van Malsen alias Arnold von (of van) Geusau wordt geboren op 9 maart  1916 in St-Michielsgestel. Hij  is de onechte zoon van de jonkheer Willem Arnold Alting van Geusau en Neeltje van Malsen. Arnold wordt in de burgerlijke stand ingeschreven onder de naam van zijn moeder: Van Malsen. Over Arnold’s jeugd zijn geen gegevens bekend. Uit zijn dossier blijkt dat hij na 1840 wordt gedegradeerd tot”gemeen” soldaat. Die degradatie is een gevolg van zijn gedrag en omgang met anderen. Hij is verslaafd aan de drank en heeft een zwak gestel aldus zijn conduitestaat. Hij blijft in militaire dienst tot april 1841. Dan besluit hij om voor een ambtelijke loopbaan te kiezen.

Arnold ging een relatie aan met Maria Clementine Dusser de Barenne. Zij is geboren in Harderwijk op 20 mei 1842. In Venlo worden uit dit huwelijk twee kinderen geboren: Maria van Malsen in 1868 en Johannes van Malsen in 1869.
Er ontstaan grote problemen in het gezin. De relatie houdt geen stand en het huwelijk wordt in 1873 ontbonden. In de procedure van de echtscheiding geeft hij  te kennen dat zijn naam “Arnold van Malsen, zich noemende en schrijvende Arnold von Geusau” is. Uit het dossier inzake deze echtscheiding blijkt dat een en ander te wijten is aan het gedrag van de vrouw. In een aanval van krankzinnigheid probeert zij beide kinderen door wurging om het leven te brengen. Het zoontje Johannes overlijdt in oktober 1870. Na een straf hertrouwt zij in 1899  en zij overlijdt in Leiden op 19 februari 1917.Door het gedrag van zijn echtgenote wordt Arnold in 1871 ontslagen als rijksontvanger.
In januari 1874 wordt Arnold, komende vanuit Vierlingsbeek, ingeschreven in het bevolkingsregister van Cuijk. Hij overlijdt in Cuijk op 17 mei 1886.

Bron: afdeling Heemkunde FotoArchiefDienst


 • 0

Mensenwensen

Advertentie in de Gelderlander van 14-06-2014

Voor ons archief vragen wij bidprentjes, rouwkaarten, foto’s, etc. van mensen die een (familie-)band hebben met de gemeente Cuijk .
Indien gewenst blijft het materiaal uw eigendom en krijgt u het na digatale verwerking retour.


Archieven

Openingstijden

Dinsdag      Gesloten
woensdag   10.00 tot 16.30 uur
Donderdag 10.00 tot 16.30 uur
Donderdag 19.00 tot 21.00 uur