WANDELEN LANGS DE MAASLINIE van Cuijk naar Katwijk

  • -

WANDELEN LANGS DE MAASLINIE van Cuijk naar Katwijk

foto

WANDELEN LANGS DE MAASLINIE van Cuijk naar Katwijk
6,9 kilometer
De kazematten langs de Maas bij Cuijk zijn
onderdeel van de Maaslinie.
De kazematten zijn in de tweede helft van
1939 gebouwd en waren bedoeld om de
opmars van de Duitse troepen in westelijke
richting zo lang als mogelijk te vertragen. Met
als doel om de militairen in de achter de
Maaslinie gelegen Peel-Raamstelling de
gelegenheid te geven zich voor te bereiden op
een eventuele volgende Duitse aanval.
Op 10 mei 1940 wisten de Duitse troepen de
spoorbrug bij Gennep ongeschonden in
handen te krijgen. Een pantsertrein brak daar
door richting Mill. Gelijktijdig staken de Duitse
troepen op diverse plaatsen
de Maas over met rubberbootjes. Dat
gebeurde vooral op die plekken waar
vooraf, met behulp van artilleriesteun, al
diverse kazematten verzwakt of zelfs
uitgeschakeld werden. Dat ging niet zonder
slag of stoot; op verschillende plekken kwam
het tot zware gevechten, onder andere bij
Katwijk.
Veel kazematten zijn in de loop der tijd geheel
of gedeeltelijk gesloopt. Tussen Cuijk en
Katwijk is een aantal kazematten bewaard
gebleven. De rivierkazemat bij Katwijk-Zuid
(Everdineweerd) is ingericht als een
herdenkingsplek.
Routebeschrijving
1. Start bij Fotoarchiefdienst Cuijk (Kerkstraat 10), waar u de tentoonstelling ‘100 Jaar Vierdaagse kunt
bekijken’;
2. Loop de poort van het terrein van de Fotoarchiefdienst uit en ga rechtsaf. Na 50 meter rechtsaf en de
trap op naar de Maasboulevard (ter hoogte van restaurant Horizon). Steek de Maasboulevard over en ga
de grote trap af naar beneden. U bent nu op de Waaistraat;
3. Loop richting de veerpont. Volg het fiets- en wandelpad onderlangs. U ziet rechts de eerste van een
aantal kazematten;
4. Volg het fiets- en wandelpad tot Katwijk. Aan het einde van het pad (Everdineweerd) staat het
Monument voor Nederlandse Militairen. Ga aan het einde van het pad rechtsaf, richting de veerstoep.
Loop iets verder door en u ziet aan de linkerkant (Everdineweerd 27) de Rivierkazemat Katwijk-Zuid. De
kazemat is op 16 en 17 juli gratis te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur;
5. U kunt via dezelfde route terug naar Cuijk. U kunt ook kiezen voor een alternatieve route. Ga via
Everdineweerd naar de Mariagaarde (eerste weg rechts). Bij de Martinuskerk in Katwijk vindt u onder
meer de Lourdesgrot, een rijksmonument;
6. Vervolg uw weg via de Mariagaarde en ga de tweede weg links (Gansakker). Aan het einde eerste weg
links en via de Katwijkseweg (let op voor het autoverkeer!) en langs het sportpark terug naar de
Maasboulevard. Ter hoogte van restaurant Horizon kunt u via de trap naar beneden en bent u terug bij het
oorspronkelijke startpunt.

 


Archieven

Openingstijden

Dinsdag      Gesloten
woensdag   10.00 tot 16.30 uur
Donderdag 10.00 tot 16.30 uur
Donderdag 19.00 tot 21.00 uur